top of page

Djelatnost

Izvođenje fotonaponskih elektrana

Kompletna dobava, ugradnja i spajanje svog potrebnog elektromaterijala i puštanje u pogon fotonaponskih elektrana. Svaka izvedba instalacija popraćena je svom dokumentacijom potrebnom za spajanje na distributivnu mrežu.

Izvođenje elektrotehničkih instalacija

Kompletna dobava, ugradnja i spajanje svog raspoloživog elektromaterijala u svim vrstama elektrotehničkih instalacija (jaka struja, slaba struja, instalacije sustava za zaštitu od munje). U sklopu elektrotehničkih instalacija je i izrada razvodnih ormara za sve kategorije priključaka i vrste razvoda električne energije. Svaka izvedba instalacija popraćena je svom potrebnom dokumentacijom.

Projektiranje i nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija 

Projektiranje i nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih (slaba i jaka struja, sustavi za zaštitu od struje munje) instalacija stambenih prostora, poslovnih prostora, prostora društvenih namjena, industrijskih postrojenja i drugih građevina.

Tehnička ispitivanja

U mogućnosti smo ponuditi mjerenje kvalitete električne energije po normi EN 50160 (potrebno za priključak elektrana na javnu mrežu)

Održavanje javne rasvjete

Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete u gradu Bjelovaru kao i općinama Berek, Ivanska, Nova Rača, Severin, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Rovišće, Šandrovac, Štefanje i Veliki Grđevac.

Servis elektromotora i pumpi

Servis elektromotora, vodovodnih pumpi i raznih agregata. Servisiraju se sve vrste elektromotora, bez obzira na karakteristike. Elektromotori se servisiraju po svim standardima, uključujući i sušenje u peći i ispitivanje

Telekomunikacije i informatika 

Izvođenje svih vrsta telekomunikacijskih i informatičkih instalacija. 

Automatika

Projektiranje i izvođenje sustava automatike. Usluge programiranja PLC i SCADA sustava, puštanje u rad, izrada kompletne dokumentacije kao i servis sustava industrijske automatike.

bottom of page